Úřední deska

Úřední deska Obecního úřadu Kosov je umístěna před vstupem do budovy obecního úřadu č. p. 84. Elektronická úřední deska nemusí být její přesnou kopií. Na této stránce naleznete dokumenty vydané OÚ Kosov, které jsou, případně byly, umístěny na oficiální úřední desce.

Aktuální seznam elektronických dokumentů :

Odpověď dle zákona č.106-1999 Sb.pdf (495151) - vyvěšeno 17.8.2017

Vyhlášení konkursního řízení-MŠ Postřelmůvek.pdf (108790) - vyvěšeno 8.8.2017

Závěrečná zpráva-dotace JSDH Olomoucký kraj.pdf (43005) - vyvěšeno 31.7.2017

VPS o poskytnutí návratné finanční výpomoci.pdf (559282) - vyvěšeno 24.7.2017

VPS o poskytnutí dotace SO Mikroregion Zábřežsko.pdf (339102) - vyvěšeno 24.7.2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření MIZ 2016.pdf (1036727) - vyvěšeno 19.6.2017

Závěrečný účet Mikroregion Zábřežsko za rok 2016.pdf (528214) - vyvěšeno 19.6.2017

Schválený závěrečný účet obce za rok 2016.pdf (1123590) - vyvěšeno 19.6.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2016.pdf (1688408) - vyvěšeno 18.4.2017

Výkaz zisku a ztráty 2016.pdf (545347) - vyvěšeno 18.4.2017

Rozvaha 2016.pdf (461973) - vyvěšeno 18.4.2017

Mikroregion Zábřežsko rozpočet na rok 2017.pdf (222596) - vyvěšeno 8.3.2017

Zastupitelstvo obce 

Smlouva o poskytnutí FP na udržení prodejny potravin.pdf (552657) - vyvěšeno 26.10.2016

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.pdf (450495) - vyvěšeno 13.9.2016

Obecně závazná vyhláška o komunálních odpadech.doc (69,5 kB)

Nařízení č.1-2015-Tržní řád.doc (42 kB)

Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku.pdf (865165)

Sazebník úhrad nákladů-poskytování informací.pdf (177,8 kB)

Vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf (260,9 kB)

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.doc (38 kB)

Jednací řád zastupitelstva obce Kosov.pdf (539,5 kB)Závěrečný účet obce Kosov za rok 2015.pdf (110,5 kB)

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.