583 443 186 kancelář
602 654 615 starostka
ou.kosov@tiscali.czstarosta@kosov.cz


Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů od 1.9.2022 vykonává :

Jméno, příjmení, telefon : Mgr.Jan Blaho, +420 732 636 298

e-mailová adresa : jan.blaho@sms-sluzby.cz

Problematika krizového řízení a ochrany obyvatel - odkaz : www.hzscr.cz/

Představení naší obce

Naše obec patří územně do okresu Šumperk a náleží pod Olomoucký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Zábřeh. Z turistického hlediska patří rovněž do horské oblasti Jeseníků. Najdete ji západním směrem od města Zábřeh v jihozápadní části přírodního parku Březná, obcí prochází silnice vedoucí ze Zábřeha do Lanškrouna či Moravské Třebové a rovněž trasa červené turistické značky. Katastr obce o rozloze 547 ha se rozkládá v půvabné horské krajině v nadmořské výšce 404 metrů v kopcích Zábřežské vrchoviny, jeho okraje pak tvoří většinou malebné lesy. Orná půda zabírá 22% katastrální výměry, asi jedna třetina je porostlá lesem, značnou část zaujímají trvalé travní porosty. Kosov patří spíše k menším vesnicím, ale přes poměrně nepříznivé podmínky si po dlouhá léta udržuje stabilní počet obyvatel - v současnosti zde žije 317 obyvatel s průměrným věkěm 35 let. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1360 (ZDO I, 711, 36), kdy příslušela k hoštejnskému zboží, které bylo společným majetkem synů Jaroslava ze Šternberka, Zdeňka a Smila. V obci je památkově chráněná bývalá rychta a chalupnická usedlost z poloviny 19.století. V katastru sídlí soukromé rekreační středisko, rovněž hojně využívána je zahrádkářská kolonie.

Obec Kosov je součástí mikroregionu MAS Horní Pomoraví o.p.s. a mikroregionu Zábřežsko.                                        

Poloha obce : zeměpisná šířka - 49° 52’ 53’’, zeměpisná délka - 16° 48’ 24’’

Kulturní památky v katastru naší obce :

Rychta - č.p.1 - rozsáhlá architektura s neporušenou dispozicí, klenutými chlévy a fasádou z roku 1834

Chalupnická usedlost - č.p.80 - roubená lidová architektura z počátku 19.století

Pomník obětem světových válek, kaple sv. Jana Nepomuckého postavená v letech 1868-1871

Kapličku v Kosově prohlásilo ministerstvo za kulturní památku :

sumpersky.denik.cz/zpravy_region/kaplicka-v-kosove-je-kulturni-pamatkou-20160722.html

Obec Kosov je součástí projektu "Živá obec" - přístup ZDE : https://www.ziveobce.cz/kosov_c536814

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Při tvorbě této webové prezentace bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. tak, aby forma uveřejňovaných informací byla v maximální možné míře v souladu s vyhláškou o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče). Uživatelům nejsou tedy záměrně kladeny žádné překážky, které by mohly prohlížení stránek znesnadnit. Pokud i přesto na takovouto překážku narazíte, kontaktujte nás a my se ji pokusíme odstranit.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. U takových souborů je uvedena informace o formátu a možnosti jeho otevření.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:
PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně lze doinstalovat doplněk přímo do webového prohlížeče.
DOC(X), XLS(X) - ke stažení jsou k dispozici na internetu prohlížeče Microsoft Word Viewer, Microsoft Excel Viewer.

Výjimky

Jako doplňující informace mohou být ve stránkách umístěny fotogalerie, ve kterých zlepšujeme komfort uživatelů otevíráním větších velikostí fotografií javascriptem (funkčnost je pro uživatele bez javascriptu zajištěna standardním odkazem). Videa bez javascriptu lze prohlížet kliknutím na výzvu „Zkuste si toto video přehrát na www.youtube.com" na konkrétní video vás přesměruje link, nebo zapněte JavaScript, je-li ve vašem prohlížeči vypnutý.

Prohlášení technického správce webových stránek

Jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuji, že osobní údaje jsou dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuji, že neposkytnu žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Kontakt na technického správce webu

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto webových stránek můžete zaslat na e-mailovou adresu ou.kosov@tiscali.cz

Prohlášení o přístupnosti webu.pdf

Google


Kontakt

OBEC Kosov

Kosov 84, 78901 Zábřeh

583 443 186 kancelář
602 654 615 starostka
583 443 130 školka