583 443 186 kancelář
602 654 615 starostka
ou.kosov@tiscali.czstarosta@kosov.cz


Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů od 1.9.2022 vykonává :

Jméno, příjmení, telefon : Mgr.Jan Blaho, +420 732 636 298

e-mailová adresa : jan.blaho@sms-sluzby.cz

Problematika krizového řízení a ochrany obyvatel - odkaz : www.hzscr.cz

Představení naší obce

Naše obec patří územně do okresu Šumperk a náleží pod Olomoucký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Zábřeh. Z turistického hlediska patří rovněž do horské oblasti Jeseníků. Najdete ji západním směrem od města Zábřeh v jihozápadní části přírodního parku Březná, obcí prochází silnice vedoucí ze Zábřeha do Lanškrouna či Moravské Třebové a rovněž trasa červené turistické značky. Katastr obce o rozloze 547 ha se rozkládá v půvabné horské krajině v nadmořské výšce 404 metrů v kopcích Zábřežské vrchoviny, jeho okraje pak tvoří většinou malebné lesy. Orná půda zabírá 22% katastrální výměry, asi jedna třetina je porostlá lesem, značnou část zaujímají trvalé travní porosty. Kosov patří spíše k menším vesnicím, ale přes poměrně nepříznivé podmínky si po dlouhá léta udržuje stabilní počet obyvatel - v současnosti zde žije 317 obyvatel s průměrným věkěm 35 let. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1360 (ZDO I, 711, 36), kdy příslušela k hoštejnskému zboží, které bylo společným majetkem synů Jaroslava ze Šternberka, Zdeňka a Smila. V obci je památkově chráněná bývalá rychta a chalupnická usedlost z poloviny 19.století. V katastru sídlí soukromé rekreační středisko, rovněž hojně využívána je zahrádkářská kolonie.

Obec Kosov je součástí mikroregionu MAS Horní Pomoraví o.p.s. a mikroregionu Zábřežsko.                                        

Poloha obce : zeměpisná šířka - 49° 52’ 53’’, zeměpisná délka - 16° 48’ 24’’

Kulturní památky v katastru naší obce :

Rychta - č.p.1 - rozsáhlá architektura s neporušenou dispozicí, klenutými chlévy a fasádou z roku 1834

Chalupnická usedlost - č.p.80 - roubená lidová architektura z počátku 19.století

Pomník obětem světových válek, kaple sv. Jana Nepomuckého postavená v letech 1868-1871

Kapličku v Kosově prohlásilo ministerstvo za kulturní památku :

sumpersky.denik.cz/zpravy_region/kaplicka-v-kosove-je-kulturni-pamatkou-20160722.html

Obec Kosov je součástí projektu "Živá obec" - přístup ZDE : www.ziveobce.cz/kosov_c536814

 

***********************************************************************************************************************************************************************

        Publicita - dotace na pořízení                                              Publicita - dotace na nákup 

                územního plánu                                                                  plovoucího čerpadla

                                  

Google


Kontakt

OBEC Kosov

Kosov 84, 78901 Zábřeh

583 443 186 kancelář
602 654 615 starostka
583 443 130 školka