VOLBA do Evropského parlamentu 2024

Volby do Evropského parlamentu v roce 2024 vyhlásil v Česku prezident Petr Pavel na pátek 7. a sobotu 8. června 2024, a to v rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu. Nově zvolený Evropský parlament by měl být složen ze 720 poslanců, Česká republika v něm bude mít 21 zástupců.

Volební systém je poměrný. Je pouze jeden celorepublikový volební obvod, každá kandidující strana či hnutí tedy podává jen jednu volební kandidátku.

Aktivní volební právo má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.

Každý volič má právo udělit tzv. preferenční hlas až dvěma kandidátům jím volené kandidátky. Provede to zakroužkováním čísla kandidáta na kandidátce. Pokud kandidáta takto označí 5 % z těch voličů, kteří dali hlas jeho straně, kandidát se pro udělování mandátů straně posunuje na první místo. Pokud dostatečný počet preferenčních hlasů obdrží více kandidátů, tito kandidáti jsou seřazeni podle počtu obdržených preferenčních hlasů.

Stanovení min.počtu členů okrskové volební komise.pdf - vyvěšeno 8.4.2024