Schválený rozpočet obce Kosov na rok 2021 + rozpočtové změny roku 2021

Schválený rozpočet obce Kosov na rok 2021.pdf - vyvěšeno 16.12.2020

Schválený Střednědobý výhled obce Kosov 2021- 2024.pdf - vyvěšeno 16.12.2020

Schválený rozpočet MŠ Kosov na rok 2021.pdf - vyvěšeno 16.12.2020

Schválený Střednědobý výhled MŠ Kosov 2021-2025.pdf - vyvěšeno 16.12.2020

Rozbor příjmů a výdajů 2020.pdf - vyvěšeno 30.11.2020

Strategický rozvojový plán obce Kosov.pdf - vyvěšeno 13.3.2020

Rozpočtové změny roku 2021 :

Rozpočtová změna č.1-2021.pdf - vyvěšeno 8.2.2021

Rozpočtová změna č.2-2021.pdf - vyvěšeno 3.5.2021

Rozpočtová změna č.3-2021.pdf - vyvěšeno 19.5.2021

Rozpočtová změna č.4-2021.pdf - vyvěšeno 25.5.2021

Rozpočtová změna č.5-2021.pdf - vyvěšeno 2.6.2021