Schválený rozpočet obce Kosov na rok 2021 + rozpočtové změny roku 2021

Schválený rozpočet obce Kosov na rok 2021.pdf - vyvěšeno 16.12.2020

Schválený Střednědobý výhled obce Kosov 2021- 2024.pdf - vyvěšeno 16.12.2020

Schválený rozpočet MŠ Kosov na rok 2021.pdf - vyvěšeno 16.12.2020

Schválený Střednědobý výhled MŠ Kosov 2021-2025.pdf - vyvěšeno 16.12.2020

Rozbor příjmů a výdajů 2020.pdf - vyvěšeno 30.11.2020

Strategický rozvojový plán obce Kosov.pdf - vyvěšeno 13.3.2020

Rozpočtové změny roku 2021 :

Rozpočtová změna č.1-2021.pdf - vyvěšeno 8.2.2021

Rozpočtová změna č.2-2021.pdf - vyvěšeno 3.5.2021

Rozpočtová změna č.3-2021.pdf - vyvěšeno 19.5.2021

Rozpočtová změna č.4-2021.pdf - vyvěšeno 25.5.2021

Rozpočtová změna č.5-2021.pdf - vyvěšeno 2.6.2021

Rozpočtová změna č.6-2021.pdf - vyvěšeno 15.7.2021

Rozpočtová změna č.7-2021.pdf - vyvěšeno 3.8.2021
 
Rozpočtová změna č.8-2021.pdf - vyvěšeno 11.8.2021
 
Rozpočtová změna č.9-2021.pdf - vyvěšeno 27.8.2021
 
Rozpočtová změna č.10-2021.pdf - vyvěšeno 3.9.2021
 
Rozpočtová změna č.11-2021.pdf - vyvěšeno 7.9.2021