Schválený rozpočet obce Kosov na rok 2023 + rozpočtové změny roku 2022

Schválený Rozpočet na rok 2023.pdf - vyvěšeno 20.12.2022

Schválený Střednědobý výhled Rozpočtu na rok 2023 - 2026.pdf - vyvěšeno 20.12.2022

Rozbor příjmů a výdajů k 22.11.2022.pdf - vyvěšeno 20.12.2022

Schválený rozpočet MŠ Kosov na rok 2023.pdf - vyvěšeno 20.12.2022

Schválený střednědobý rozpočtový výhled MŠ na roky 2023-2027.pdf - vyvěšeno 20.12.2022

Strategický rozvojový plán obce Kosov.pdf vyvěšeno 13.3.2020

Rozpočtové změny roku 2022 :

Rozpočtová změna č.1-2022.pdf - vyvěšeno 8.3.2022

Rozpočtová změna č.2-2022.pdf  - vyvěšeno 28.3.2022

Rozpočtová změna č.3-2022.pdf - vyvěšeno 26.4.2022

Rozpočtová změna č.4-2022.pdf - vyvěšeno 3.5.2022

Rozpočtová změna č.5-2022.pdf - vyvěšeno 23.5.2022

Rozpočtová změna č.6-2022.pdf - vyvěšeno 30.5.2022

Rozpočtová změna č.7-2022.pdf - vyvěšeno 28.6.2022

Rozpočtová změna č.8-2022.pdf - vyvěšeno 4.7.2022

Rozpočtová změna č.9-2022.pdf - vyvěšeno 18.7.2022

Rozpočtová změna č.10-2022.pdf - vyvěšeno 2.8.2022

Rozpočtová změna č.11-2022.pdf - vyvěšeno 11.8.2022

Rozpočtová změna č.12-2022.pdf - vyvěšeno 6.9.2022

Rozpočtová změna č.13-2022.pdf - vyvěšeno 21.9.2022

Rozpočtová změna č.14-2022.pdf - vyvěšeno 27.9.2022

Rozpočtová změna č.15-2022.pdf - vyvěšeno 1.11.2022

Rozpočtová změna č.16-2022.pdf - vyvěšeno 5.12.2022

Rozpočtová změna č.17-2022.pdf - vyvěšeno 13.12.2022

Rozpočtová změna č.18-2022.pdf - vyvěšeno 31.12.2022