Schválený rozpočet obce + MŠ Kosov na rok 2024 + rozpočtové změny roku 2024

Schválený rozpočet obce Kosov na rok 2024.pdf - vyvěšeno 27.12.2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2024-2027.pdf - vyvěšeno 27.12.2023

Rozbor příjmů a výdajů k 12.12.2023.pdf - vyvěšeno 12.12.2023

Schválený rozpočet MŠ Kosov na rok 2024.pdf - vyvěšeno 28.12.2023

Schválený střednědobý výhled MŠ Kosov 2024-2028.pdf - vyvěšeno 28.12.2023

Strategický rozvojový plán obce Kosov.pdf vyvěšeno 13.3.2020

Rozpočtové změny roku 2024 :

Rozpočtová změna č.1-2024.pdf - vyvěšeno 17.1.2024

Rozpočtová změna č.2-2024.pdf - vyvěšeno 23.2.2024

Rozpočtová změna č.3-2024.pdf - vyvěšeno 11.4.2024

Rozpočtová změna č.4-2024.pdf - vyvěšeno 16.5.2024

Rozpočtová změna č.5-2024.pdf - vyvěšeno 20.5.2024

Rozpočtová změna č.6-2024.pdf - vyvěšeno 28.5.2024

Rozpočtová změna č.7-2024.pdf - vyvěšeno 8.7.2024