Schválený rozpočet obce Kosov na rok 2023 + rozpočtové změny roku 2023

Schválený Rozpočet na rok 2023.pdf - vyvěšeno 20.12.2022

Schválený Střednědobý výhled Rozpočtu na rok 2023 - 2026.pdf - vyvěšeno 20.12.2022

Rozbor příjmů a výdajů k 22.11.2022.pdf - vyvěšeno 20.12.2022

Schválený rozpočet MŠ Kosov na rok 2023.pdf - vyvěšeno 20.12.2022

Schválený střednědobý rozpočtový výhled MŠ na roky 2023-2027.pdf - vyvěšeno 20.12.2022

Strategický rozvojový plán obce Kosov.pdf vyvěšeno 13.3.2020

Rozpočtové změny roku 2023 :

Rozpočtová změna č.1-2023.pdf  - vyvěšeno 6.2.2023

Rozpočtová změna č.2-2023.pdf  - vyvěšeno 24.2.2023

Rozpočtová změna č.3-2023.pdf - vyvěšeno 10.3.2023

Rozpočtová změna č.4-2023.pdf - vyvěšeno 29.3.2023

Rozpočtová změna č.5-2023.pdf - vyvěšeno 14.4.2023

Rozpočtová změna č.6-2023.pdf - vyvěšeno 29.5.2023

Rozpočtová změna č.7-2023.pdf - vyvěšeno 30.6.2023

Rozpočtová změna č.8-2023.pdf - vyvěšeno 1.8.2023

Rozpočtová změna č.9-2023.pdf - vyvěšeno 28.8.2023