Schválený rozpočet obce Kosov na rok 2021 + rozpočtové změny roku 2020

Schválený rozpočet obce Kosov na rok 2021.pdf - vyvěšeno 16.12.2020

Schválený Střednědobý výhled obce Kosov 2021- 2024.pdf - vyvěšeno 16.12.2020

Schválený rozpočet MŠ Kosov na rok 2021.pdf - vyvěšeno 16.12.2020

Schválený Střednědobý výhled MŠ Kosov 2021-2025.pdf - vyvěšeno 16.12.2020

Rozbor příjmů a výdajů 2020.pdf - vyvěšeno 30.11.2020

Strategický rozvojový plán obce Kosov.pdf - vyvěšeno 13.3.2020

Rozpočtové změny roku 2020 :

Rozpočtová změna č.1-2020.pdf - vyvěšeno 3.2.2020

Rozpočtová změna č.3-2020.pdf - vyvěšeno 19.2.2020

Rozpočtová změna č.4-2020.pdf - vyvěšeno 16.3.2020

Rozpočtová změna č.6-2020.pdf - vyvěšeno 15.4.2020

Rozpočtová změna č.8-2020.pdf - vyvěšeno 28.4.2020

Rozpočtová změna č.10-2020.pdf - vyvěšeno 25.5.2020

Rozpočtová změna č.12-2020.pdf - vyvěšeno 30.6.2020

Rozpočtová změna č.13-2020.pdf - vyvěšeno 13.7.2020

Rozpočtová změna č.14-2020.pdf - vyvěšeno 3.8.2020

Rozpočtová změna č.15-2020.pdf - vyvěšeno 14.8.2020

Rozpočtová změna č.16-2020.pdf - vyvěšeno 21.8.2020

Rozpočtová změna č.19-2020.pdf - vyvěšeno 23.9.2020

Rozpočtová změna č.20-2020.pdf - vyvěšeno 5.10.2020

Rozpočtová změna č.22-2020.pdf - vyvěšeno 26.10.2020

Rozpočtová změna č.23-2020.pdf - vyvěšeno 9.11.2020

Rozpočtová změna č.25-2020.pdf - vyvěšeno 16.11.2020

Rozpočtová změna č.27-2020.pdf - vyvěšeno 3.12.2020

Rozpočtová změna č.29-2020.pdf - vyvěšeno 18.12.2020

Rozpočtová změna č.30-2020.pdf - vyvěšeno 18.12.2020

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.