Mateřská škola v Kosově

Právní forma organizace  : příspěvková organizace, IČO : 70994501

Oficiální název organizace : Mateřská škola Kosov
Korespondenční adresa     : Kosov 75, 789 01 Zábřeh
Ředitelka MŠ                        : Ludmila Nevtipová
RED-IZO : 600148548
Telefon   : 583 443 130

Zaměstnanci MŠ : Miroslava Staiglová, Marcela Hladíková

Mateřská škola v Kosově Vám nabízí předškolní výchovu a péči o děti. Školka je v krásném zdravém prostředí. Součástí školky je jídelna pro společné stravování dětí a zahrada s pískovištěm, klouzačkou a houpačkami. Kapacita školky je dvacet dětí. Menší počet dětí pomáhá při adaptaci nově příchozích a k lepší individuální práci s dětmi.

Schválený rozpočet MŠ Kosov na rok 2021.pdf

Schválený Střednědobý výhled MŠ Kosov 2021-2025.pdf

Správce, Mateřská škola Kosov, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.

MŠ Kosov - prohlášení o ochraně osobních údajů.pdf

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Zápis do MŠ Kosov.pdf

Formuláře týkající se zápisu do MŠ k nahlédnutí i ke stažení zde :

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.pdf

Přihláška ke stravování.pdf

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte.pdf

Čestné prohlášení k očkování dítěte.pdf