Mateřská škola v Kosově

Právní forma organizace  : příspěvková organizace, IČO : 70994501

Oficiální název organizace : Mateřská škola Kosov
Korespondenční adresa     : Kosov 75, 789 01 Zábřeh
Ředitelka MŠ                        : Dagmar Kacelová
RED-IZO : 600148548
Telefon   : 583 443 130, 777 222 994

Zaměstnanci MŠ : Miroslava Staiglová, Marcela Hladíková

Mateřská škola v Kosově Vám nabízí předškolní výchovu a péči o děti. Školka je v krásném zdravém prostředí. Součástí školky je jídelna pro společné stravování dětí a zahrada s pískovištěm, klouzačkou a houpačkami. Kapacita školky je dvacet dětí. Menší počet dětí pomáhá při adaptaci nově příchozích a k lepší individuální práci s dětmi.

Schválený rozpočet MŠ Kosov na rok 2024.pdf

Schválený střednědobý výhled MŠ Kosov 2024-2028.pdf

Publicita-výměna zdrojů vytápění MŠ Kosov.pdf

Zápis dle zákona Lex Ukrajina.pdf

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky.pdf

01-В-яких-документах-є-записи-про-статус-щеплень.pdf

02-Як-підтвердити-вакцинальний-статус-особи-яка-виїхала-за-межі-країни.pdf

03-Як-підтвердити-вакцинальний-статус-особи-яка-виїхала-за-межі-країни.pdf

Správce, Mateřská škola Kosov, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.

MŠ Kosov - prohlášení o ochraně osobních údajů.pdf

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Formuláře týkající se zápisu do MŠ k nahlédnutí i ke stažení najdete zde :

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte.pdf

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.pdf

Čestné prohlášení k očkování dítěte.pdf

Přihláška ke stravování.pdf