Obecní kronika

Zde můžete nahlédnout do obsahu ručně psané Obecní kroniky kronikáře Emila Steidla :

www.zonerama.com/OBECKosov/Album/6642684