Úřední deska

Úřední deska Obecního úřadu Kosov je umístěna před vstupem do budovy obecního úřadu č. p. 84. Elektronická úřední deska nemusí být její přesnou kopií. Na této stránce naleznete dokumenty vydané OÚ Kosov, které jsou, případně byly, umístěny na oficiální úřední desce.

Aktuální seznam elektronických dokumentů :

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Kosov.pdf - vyvěšeno 24.9.2022

VV MěÚ - stanovení místní úpravy provozu.pdf - vyvěšeno 23.9.2022

Situace pozemní komunikace.pdf - vyvěšeno 23.9.2022

Informace o záměru OK odprodat nemovitý majetek.pdf - vyvěšeno 20.9.2022

Publicita-výměna zdrojů vytápění MŠ Kosov.pdf - vyvěšeno 11.8.2022

Veřejná vyhláška-nakládání s povrchovými vodami.pdf - vyvěšeno 26.7.2022

Závěrečný účet MIZ za rok 2021.pdf - vyvěšeno 1.7.2022

Schválený závěrečný účet obce Kosov za rok 2021.pdf - vyvěšeno 23.5.2022

Inventarizační zpráva za rok 2021.pdf - vyvěšeno 28.3.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kosov za rok 2021.pdf - vyvěšeno 28.3.2022

Rozvaha 2021.pdf - vyvěšeno 28.3.2022

Výkaz zisku a ztráty 2021.pdf - vyvěšeno 28.3.2022

Příloha za rok 2021.pdf - vyvěšeno 28.3.2022

Fin 2-12 za rok 2021.pdf - vyvěšeno 28.3.2022

Zveřejnění budoucího bezúplatného převodu nemovitého majetku Obce Kosov.pdf - vyvěšeno 25.1.2022

Schválený rozpočet MIZ na rok 2022.pdf - vyvěšeno 3.1.2022

Smlouva o výpůjčce - domovní kompostéry.pdf  - vyvěšeno 4.4.2018

Zastupitelstvo obce 

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejném prostranství.pdf

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší vyhláška č.1-2016.pdf

Oznámení o opravě Obecně závazné vyhlášky.pdf

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém odpadového hospodářství.pdf

Oznámení o vyhlášení právního předpisu-OZV o místním poplatku za odpady.pdf

Strategický rozvojový plán obce Kosov.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf

Řád veřejného pohřebiště obce Kosov.pdf

Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf

Jednací řád zastupitelstva obce Kosov.pdf