Úřední deska

Úřední deska Obecního úřadu Kosov je umístěna před vstupem do budovy obecního úřadu č. p. 84. Elektronická úřední deska nemusí být její přesnou kopií. Na této stránce naleznete dokumenty vydané OÚ Kosov, které jsou, případně byly, umístěny na oficiální úřední desce.

Aktuální seznam elektronických dokumentů :

Topenářský servis v obci Kosov.pdf (360582) - vyvěšeno 5.6.2020

Úplná uzavírka silnice Svébohov-Václavov.pdf (84360) - vyvěšeno 1.6.2020

Doporučení policie před odjezdem na dovolenou.pdf (222152) - vyvěšeno 28.5.2020

Příměstský Tábor Zábřeh.pdf (178165) - vyvěšeno 27.5.2020

Nová pohřební služba v Zábřehu.pdf (186858) - vyvěšeno 27.5.2020

Veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP obce Kosov.pdf (215978) - vyvěšeno 27.5.2020

Opatření vlády-ochrana vnitřních hranic ČR.pdf (134946) - vyvěšeno 26.5.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.pdf (218360) - vyvěšeno 25.5.2020

Veřejná vyhláška změna ÚP obec Kosov.pdf (175328) - vyvěšeno 25.5.2020

Úplná uzavírka silnice II-315 od 25.5.-14.6.2020.pdf (475578) - vyvěšeno 22.5.2020

Jarní slevy na uhlí - Havelka Mohelnice.pdf (252101) - vyvěšeno 22.5.2020

Mikroregion Zábřežsko-návrh závěrečného účtu 2019.pdf (619653) - vyvěšeno 21.5.2020

Mikroregion-zpráva z auditu 2019.pdf (297247) - vyvěšeno 21.5.2020

Výlukový jízní řád 25.5.-14.6..pdf (80793) - vyvěšeno 20.5.2020

Výlukový jízdní řád-vysvětlivky.pdf (377594) - vyvěšeno 20.5.2020

Odběrná místa COVID-19 OLK.pdf (361034) - vyvěšeno 30.4.2020

Porovnání cen vodného 2019.pdf (473276) - vyvěšeno 28.4.2020

Sdělení občanům - šetření s pitnou vodou.pdf (104,4 kB) - vyvěšeno 28.4.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.pdf (156357) - vyvěšeno 6.4.2020

Návrh závěrečného účtu obce Kosov za rok 2019.pdf (304830) - vyvěšeno 6.4.2020

Inventarizační zpráva za rok 2019.pdf (318039) - vyvěšeno 6.4.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019.pdf (136743) - vyvěšeno 6.4.2020

Rozvaha 2019.pdf (98749) - vyvěšeno 6.4.2020

Výkaz zisku a ztráty 2019.pdf (94872) - vyvěšeno 6.4.2020

Příloha 12-2019.pdf (110790) - vyvěšeno 6.4.2020

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.pdf (173082) - vyvěšeno 23.5.2018

Smlouva o výpůjčce - domovní kompostéry.pdf (51036) - vyvěšeno 4.4.2018

Veřejnoprávní smlouva BioMAS 348.pdf (1107525)  - vyvěšeno 15.1.2018

Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.pdf (262077)  - vyvěšeno 15.1.2018

Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.pdf (587528) - vyvěšeno 15.1.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.pdf (1307455) - vyvyěšeno 24.7.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci.pdf (1019556) - vyvěšeno 24.7.2017

Zastupitelstvo obce 

Strategický rozvojový plán obce Kosov.pdf (1127216) - vyvěšeno 13.3.2020

Obecně závazná vyhláška o komunálních odpadech.pdf (916698) - vyvěšeno 16.12.2019

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf (625838) - vyvěšeno 16.12.2019

Řád veřejného pohřebiště obce Kosov.pdf (842762) - vyvěšeno 26.11.2018

Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf (708841) - vyvěšeno 23.5.2018

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.pdf (450495) - vyvěšeno 13.9.2016

Nařízení č.1-2015-Tržní řád.doc (42 kB)

Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku.pdf (135771)

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.doc (38 kB)

Jednací řád zastupitelstva obce Kosov.pdf (539,5 kB)

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.