Úřední deska

Úřední deska Obecního úřadu Kosov je umístěna před vstupem do budovy obecního úřadu č. p. 84. Elektronická úřední deska nemusí být její přesnou kopií. Na této stránce naleznete dokumenty vydané OÚ Kosov, které jsou, případně byly, umístěny na oficiální úřední desce.

Aktuální seznam elektronických dokumentů :

Opatření obecné povahy 01 2020 změna č. 2 ÚP.pdf (436372) - vyvěšeno 12.8.2020

Veřejná vyhláška změna č. 2 ÚP.pdf (440030) - vyvěšeno 12.8.2020

Veřejná vyhláška MZE - poškození lesních porostů.pdf (122319) - vyvěšeno 28.7.2020

Mimořádné opatření MZ-zákaz a omezení hromadných akcí.pdf (257359) - vyvěšeno 27.7.2020

Změna televizního vysílání -DVB-T2.pdf (231587) - vyvěšeno 24.7.2020

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č.786-4.pdf (124364) - vyvěšeno 24.7.2020

Zveřejnění záměru-pronájem pozemku p.č.696-13.pdf (452672) - vyvěšeno 20.7.2020

Zveřejnění záměru-pronájem pozemků p.č.696-7,21-25.pdf (463507) - vyvěšeno 20.7.2020

Zveřejnění záměru na směnu pozemku.pdf (130608) - vyvěšeno 1.7.2020

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku.pdf (128684) - vyvěšeno 1.7.2020

Schválení závěrečného účtu Mikroregion Zábřežsko.pdf (171384) - vyvěšeno 26.6.2020

Schválený závěrečný účet obce Kosov za rok 2019.pdf (1997836) - vyvěšeno 15.6.2020

Nová pohřební služba v Zábřehu.pdf (186858) - vyvěšeno 27.5.2020

Sdělení občanům - šetření s pitnou vodou.pdf (104,4 kB) - vyvěšeno 28.4.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.pdf (156357) - vyvěšeno 6.4.2020

Inventarizační zpráva za rok 2019.pdf (318039) - vyvěšeno 6.4.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019.pdf (136743) - vyvěšeno 6.4.2020

Rozvaha 2019.pdf (98749) - vyvěšeno 6.4.2020

Výkaz zisku a ztráty 2019.pdf (94872) - vyvěšeno 6.4.2020

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.pdf (173082) - vyvěšeno 23.5.2018

Smlouva o výpůjčce - domovní kompostéry.pdf (51036) - vyvěšeno 4.4.2018

Veřejnoprávní smlouva BioMAS 348.pdf (1107525)  - vyvěšeno 15.1.2018

Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.pdf (262077)  - vyvěšeno 15.1.2018

Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.pdf (587528) - vyvěšeno 15.1.2018

Zastupitelstvo obce 

Strategický rozvojový plán obce Kosov.pdf (1127216) - vyvěšeno 13.3.2020

Obecně závazná vyhláška o komunálních odpadech.pdf (916698) - vyvěšeno 16.12.2019

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf (625838) - vyvěšeno 16.12.2019

Řád veřejného pohřebiště obce Kosov.pdf (842762) - vyvěšeno 26.11.2018

Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf (708841) - vyvěšeno 23.5.2018

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.pdf (450495) - vyvěšeno 13.9.2016

Nařízení č.1-2015-Tržní řád.doc (42 kB)

Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku.pdf (135771)

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.doc (38 kB)

Jednací řád zastupitelstva obce Kosov.pdf (539,5 kB)

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.