Úřední deska

Úřední deska Obecního úřadu Kosov je umístěna před vstupem do budovy obecního úřadu č. p. 84. Elektronická úřední deska nemusí být její přesnou kopií. Na této stránce naleznete dokumenty vydané OÚ Kosov, které jsou, případně byly, umístěny na oficiální úřední desce.

Aktuální seznam elektronických dokumentů :

Informace o konání ustavujícího zasedání obce Kosov.pdf (134452) - vyvěšeno 15.10.2018

Společná sbírka na pomoc sestrám Šedovým- Hynčina.pdf (157684) - vyvěšeno 17.8.2018

Oznámení o zveřejnění záv.účtu Svazku MZ za rok 2017.pdf (188633) - vyvěšeno 20.6.2018

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.pdf (173082) - vyvěšeno 23.5.2018

Závěrečný účet Mikroregion Zábřežsko za rok 2017.pdf (139755) - vyvěšeno 22.5.2018

2017 Rozvaha.pdf (108147) - vyvěšeno 2.5.2018

2017 Výkaz zisku a ztráty.pdf (103319) - vyvěšeno 2.5.2018

2017 Příloha k účetní závěrce.pdf (128513) - vyvěšeno 2.5.2018

Smlouva o výpůjčce - domovní kompostéry.pdf (51036) - vyvěšeno 4.4.2018

Veřejnoprávní smlouva BioMAS 348.pdf (1107525)  - vyvěšeno 15.1.2018

Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.pdf (262077)  - vyvěšeno 15.1.2018

Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.pdf (587528) - vyvěšeno 15.1.2018

Mikroregion Zábřežsko-rozpočet na rok 2018.pdf (245500) - vyvěšeno 1.12.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.pdf (1307455) - vyvyěšeno 24.7.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci.pdf (1019556) - vyvěšeno 24.7.2017

Zastupitelstvo obce 

Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf (708841) - vyvěšeno 23.5.2018

Obecně závazná vyhláška o komunálních odpadech.pdf (674,5 kB) - vyvěšeno 21.12.2017

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.pdf (450495) - vyvěšeno 13.9.2016

Nařízení č.1-2015-Tržní řád.doc (42 kB)

Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku.pdf (135771)

Vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf (260,9 kB)

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.doc (38 kB)

Jednací řád zastupitelstva obce Kosov.pdf (539,5 kB)

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.