Úřední deska

Úřední deska Obecního úřadu Kosov je umístěna před vstupem do budovy obecního úřadu č. p. 84. Elektronická úřední deska nemusí být její přesnou kopií. Na této stránce naleznete dokumenty vydané OÚ Kosov, které jsou, případně byly, umístěny na oficiální úřední desce.

Aktuální seznam elektronických dokumentů :

Rozbor příjmů a výdajů na období 11-2021.pdf - vyvěšeno 22.11.2021

Návrh rozpočtu Mikroregion Zábřežsko na rok 2022.pdf - vyvěšeno 19.11.2021

Podpořte Milošovy třešně v anketě Alej roku.pdf - vyvěšeno 16.11.2021

Pozvánka na adventní výstavu.pdf - vyvěšeno 12.11.2021

Upozornění ČEZ k odstranění stromoví.pdf - vyvěšeno 19.10.2021

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy.pdf - vyvěšeno 15.9.2021

Závěrečný účet obce Kosov za rok 2020.pdf - vyvěšeno 16.6.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kosov za rok 2020.pdf - vyvěšeno 23.4.2021

Inventarizační zpráva za rok 2020.pdf - vyvěšeno 23.4.2021

Rozvaha 2020.pdf - vyvěšeno 23.4.2021

Výkaz zisku a ztráty 2020.pdf - vyvěšeno 23.4.2021

Příloha za rok 2020.pdf - vyvěšeno 23.4.2021

Fin2-12 za rok 2020.pdf - vyvěšeno 23.4.2021

Rozbor příjmů a výdajů za rok 2020.pdf - vyvěšeno 30.11.2020

Smlouva o výpůjčce - domovní kompostéry.pdf  - vyvěšeno 4.4.2018

Zastupitelstvo obce 

Obecně závazná vyhláška o komunálních odpadech.pdf

Strategický rozvojový plán obce Kosov.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf

Řád veřejného pohřebiště obce Kosov.pdf

Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.pdf

Nařízení č.1-2015-Tržní řád.doc

Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku.pdf

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.doc

Jednací řád zastupitelstva obce Kosov.pdf