Úřední deska

Úřední deska Obecního úřadu Kosov je umístěna před vstupem do budovy obecního úřadu č. p. 84. Elektronická úřední deska nemusí být její přesnou kopií. Na této stránce naleznete dokumenty vydané OÚ Kosov, které jsou, případně byly, umístěny na oficiální úřední desce.

Aktuální seznam elektronických dokumentů :

Veřejná vyhláška FÚ - Daň z nemovitých věcí na rok 2024.pdf - vyvěšeno 12.4.2024

Zápis do MŠ Kosov pro školní rok 2024-2025.pdf - vyvěšeno 11.4.2024

Schválený závěrečný účet obce Kosov za rok 2023.pdf - vyvěšeno 28.3.2024

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kosov za rok 2023.pdf - vyvěšeno 28.3.2024

Inventarizační zpráva (obec Kosov) za rok 2023.pdf - vyvěšeno 28.3.2024

Rozvaha obec Kosov rok 2023.PDF - vyvěšeno 28.3.2024

Výkaz zisku a ztrát obec Kosov rok 2023.PDF - vyvěšeno 28.3.2024

Výkaz FIN 2-12 obec Kosov 12-2023.PDF - vyvěšeno 28.3.2024

Příloha obec Kosov 12-2023.PDF - vyvěšeno 28.3.2024

Zveřejnění záměru směny pozemku.pdf - vyvěšeno 11.3.2024

Veřejná vyhláška-přechodná úprava provozu na PK (SSOK).pdf - vyvěšeno 11.1.2024

Veřejná vyhláška-přechodná úprava provozu na PK (MSEM).pdf - vyvěšeno 11.1.2024

Schválený rozpočet 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027 MIkroregion Zábřežsko.pdf

Publicita-výměna zdrojů vytápění MŠ Kosov.pdf - vyvěšeno 11.8.2022

Zveřejnění budoucího bezúplatného převodu nemovitého majetku Obce Kosov.pdf - vyvěšeno 25.1.2022

Smlouva o výpůjčce - domovní kompostéry.pdf  - vyvěšeno 4.4.2018

Zastupitelstvo obce 

Jednací řad zastupitelstva obce Kosov.pdf

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejném prostranství.pdf

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší vyhláška č.1-2016.pdf

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf

Obecně závazná vyhláška o mistnim poplatku za systém odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu.pdf

Strategický rozvojový plán obce Kosov.pdf

Řád veřejného pohřebiště obce Kosov.pdf

Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf