Úřední deska

Úřední deska Obecního úřadu Kosov je umístěna před vstupem do budovy obecního úřadu č. p. 84. Elektronická úřední deska nemusí být její přesnou kopií. Na této stránce naleznete dokumenty vydané OÚ Kosov, které jsou, případně byly, umístěny na oficiální úřední desce.

Aktuální seznam elektronických dokumentů :

Oznámení o schválení Závěrečného účtu Mikroregion Zábřežsko za rok 2020.pdf - 16.6.2021

Závěrečný účet obce Kosov za rok 2020.pdf - vyvěšeno 16.6.2021

Veřejná vyhláška-Národní plány povodí.pdf - vyvěšeno 31.5.2021

Příloha-Národní plán povodí Dunaje.pdf - vyvěšeno 31.5.2021

Veřejná vyhláška-povodňová rizika v povodí Dunaje.pdf - vyvěšeno 31.5.2021

Příloha-plán pro zvládání povodňových rizik.pdf - vyvěšeno 31.5.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko.pdf

Kalkulace cen pro vodné za rok 2020.pdf - vyvěšeno 23.4.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kosov za rok 2020.pdf - vyvěšeno 23.4.2021

Inventarizační zpráva za rok 2020.pdf - vyvěšeno 23.4.2021

Rozvaha 2020.pdf - vyvěšeno 23.4.2021

Výkaz zisku a ztráty 2020.pdf - vyvěšeno 23.4.2021

Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance.pdf - vyvěšeno 26.3.2021

Smlouva o výpůjčce - domovní kompostéry.pdf - vyvěšeno 4.4.2018

Veřejnoprávní smlouva BioMAS 348.pdf - vyvěšeno 15.1.2018

Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.pdf - vyvěšeno 15.1.2018

Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.pdf - 15.1.2018

Zastupitelstvo obce 

Obecně závazná vyhláška o komunálních odpadech.pdf

Strategický rozvojový plán obce Kosov.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf

Řád veřejného pohřebiště obce Kosov.pdf

Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.pdf

Nařízení č.1-2015-Tržní řád.doc

Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku.pdf

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.doc

Jednací řád zastupitelstva obce Kosov.pdf