Úřední deska

Úřední deska Obecního úřadu Kosov je umístěna před vstupem do budovy obecního úřadu č. p. 84. Elektronická úřední deska nemusí být její přesnou kopií. Na této stránce naleznete dokumenty vydané OÚ Kosov, které jsou, případně byly, umístěny na oficiální úřední desce.

Aktuální seznam elektronických dokumentů :

Podpora pečujících osob.pdf (112855) - vyvěšeno 8.7.2019

Přezkum hospodaření Mikroregion Zábřežsko za rok 2018.pdf (1602839) - vyvěšeno 6.6.2019

Závěrečný účet Mikroregion Zábřežsko rok 2018.xls (67072) - vyvěšeno 6.6.2019

Veřejná vyhláška KÚOK-opatření obecné povahy.pdf (131820) - vyvěšeno 15.5.2019

Schválený závěrečný účet obce Kosov za rok 2018.pdf (1711720) - vyvěšeno 9.5.2019

Porovnání položek výpočtu ceny vodného za rok 2018.pdf (37556) - vyvěšeno 24.4.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018.pdf (183463) - vyvěšeno 2.4.2019

Inventarizační zpráva za rok 2018.pdf (249056) - vyvěšeno 2.4.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018.pdf (144699) - vyvěšeno 2.4.2019

Příloha za rok 2018.pdf (112557) - vyvěšeno 2.4.2019

Rozvaha 2018.pdf (97673) - vyvěšeno 2.4.2019

Výkaz zisku a ztráty 2018.pdf (97204) - vyvěšeno 2.4.2019

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.pdf (173082) - vyvěšeno 23.5.2018

Smlouva o výpůjčce - domovní kompostéry.pdf (51036) - vyvěšeno 4.4.2018

Veřejnoprávní smlouva BioMAS 348.pdf (1107525)  - vyvěšeno 15.1.2018

Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.pdf (262077)  - vyvěšeno 15.1.2018

Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.pdf (587528) - vyvěšeno 15.1.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.pdf (1307455) - vyvyěšeno 24.7.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci.pdf (1019556) - vyvěšeno 24.7.2017

Zastupitelstvo obce 

Řád veřejného pohřebiště obce Kosov.pdf (842762) - vyvěšeno 26.11.2018

Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf (708841) - vyvěšeno 23.5.2018

Obecně závazná vyhláška o komunálních odpadech.pdf (674,5 kB) - vyvěšeno 21.12.2017

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.pdf (450495) - vyvěšeno 13.9.2016

Nařízení č.1-2015-Tržní řád.doc (42 kB)

Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku.pdf (135771)

Vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf (260,9 kB)

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.doc (38 kB)

Jednací řád zastupitelstva obce Kosov.pdf (539,5 kB)

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.