Úřední deska

Úřední deska Obecního úřadu Kosov je umístěna před vstupem do budovy obecního úřadu č. p. 84. Elektronická úřední deska nemusí být její přesnou kopií. Na této stránce naleznete dokumenty vydané OÚ Kosov, které jsou, případně byly, umístěny na oficiální úřední desce.

Aktuální seznam elektronických dokumentů :

Zveřejnění záměru směny pozemku.pdf - vyvěšeno 7.12.2023

Schválený rozpočet 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027 MIkroregion Zábřežsko.pdf

Oznámení o zveřejnění dokumentů MiZ.pdf - vyvěšeno 29.11.2023

Oznámení o schválení Závěrečného účtu MiZ za rok 2022.pdf - vyvěšeno 21.6.2023

Informace o záměru OK bezúplatně převést nemovitý majetek.pdf - vyvěšeno 20.6.2023

Zpráva o výsledku hospodaření MiZ za rok 2022.pdf - vyvěšeno 31.5.2023

Kalkulace cen pro vodné za rok 2022.pdf - vyvěšeno 3.5.2023

Schválený závěrečný účet obce Kosov za rok 2022.pdf - vyvěšeno 29.3.2023

Identifikace pozemků FO.pdf - vyvěšeno 22.2.2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022.pdf - vyvěšeno 13.2.2023

Inventarizační zpráva za rok 2022.pdf - vyvěšeno 13.2.2023

Rozvaha 2022.pdf - vyvěšeno 13.2.2023

Výkaz zisku a ztráty 2022.pdf - vyvěšeno 13.2.2023

Příloha za rok 2022.pdf - vyvěšeno 13.2.2023

Výkaz FIN 2-12 za rok 2022.pdf - vyvěšeno 13.2.2023

Publicita-výměna zdrojů vytápění MŠ Kosov.pdf - vyvěšeno 11.8.2022

Zveřejnění budoucího bezúplatného převodu nemovitého majetku Obce Kosov.pdf - vyvěšeno 25.1.2022

Smlouva o výpůjčce - domovní kompostéry.pdf  - vyvěšeno 4.4.2018

Zastupitelstvo obce 

Jednací řad zastupitelstva obce Kosov.pdf

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejném prostranství.pdf

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší vyhláška č.1-2016.pdf

Oznámení o opravě Obecně závazné vyhlášky.pdf

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém odpadového hospodářství.pdf

Oznámení o vyhlášení právního předpisu-OZV o místním poplatku za odpady.pdf

Strategický rozvojový plán obce Kosov.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf

Řád veřejného pohřebiště obce Kosov.pdf

Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf