Úřední deska

Úřední deska Obecního úřadu Kosov je umístěna před vstupem do budovy obecního úřadu č. p. 84. Elektronická úřední deska nemusí být její přesnou kopií. Na této stránce naleznete dokumenty vydané OÚ Kosov, které jsou, případně byly, umístěny na oficiální úřední desce.

Aktuální seznam elektronických dokumentů :

Schválený závěrečný účet obce Kosov za rok 2021.pdf - vyvěšeno 23.5.2022

Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu.pdf - vyvěšeno 16.5.2022

Přílohy k veřejné vyhlášce : Příloha č.1.pdf   Příloha č.2.pdf

Nařízení Státní veterinární správy.pdf - vyvěšeno 3.5.2022

Oznámení o vyhlášení právního předpisu.pdf - vyvěšeno 29.4.2022

Veřejná vyhláška FÚ-daň z nemovitosti na rok 2022.pdf - vyvěšeno 21.4.2022

Konkurs na ředitele MŠ v obci Kosov.pdf - vyvěšeno 4.4.2022

Inventarizační zpráva za rok 2021.pdf - vyvěšeno 28.3.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kosov za rok 2021.pdf - vyvěšeno 28.3.2022

Rozvaha 2021.pdf - vyvěšeno 28.3.2022

Výkaz zisku a ztráty 2021.pdf - vyvěšeno 28.3.2022

Příloha za rok 2021.pdf - vyvěšeno 28.3.2022

Fin 2-12 za rok 2021.pdf - vyvěšeno 28.3.2022

Zveřejnění budoucího bezúplatného převodu nemovitého majetku Obce Kosov.pdf - vyvěšeno 25.1.2022

Schválený rozpočet MIZ na rok 2022.pdf - vyvěšeno 3.1.2022

Smlouva o výpůjčce - domovní kompostéry.pdf  - vyvěšeno 4.4.2018

Zastupitelstvo obce 

Oznámení o opravě Obecně závazné vyhlášky.pdf

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku systému odpadového hospodářství.pdf

Strategický rozvojový plán obce Kosov.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf

Řád veřejného pohřebiště obce Kosov.pdf

Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.pdf

Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku.pdf

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.doc

Jednací řád zastupitelstva obce Kosov.pdf