Úřední deska

Úřední deska Obecního úřadu Kosov je umístěna před vstupem do budovy obecního úřadu č. p. 84. Elektronická úřední deska nemusí být její přesnou kopií. Na této stránce naleznete dokumenty vydané OÚ Kosov, které jsou, případně byly, umístěny na oficiální úřední desce.

Aktuální seznam elektronických dokumentů :

Omezení provozní doby obecního úřadu v Kosově.pdf (242483) - vyvěšeno 19.10.2020

Pozvánka na veřejné zasedání č.13-2020.pdf (396601) - vyvěšeno 7.10.2020

Záměr pronájmu pozemku p.č. 696-5.pdf (214454) - vyvěšeno 17.9.2020

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví.pdf (526306) - vyvěšeno 17.9.2020

Mimořádné opatření-ochrana dýchacích cest od 10.9.2020 do odvolání.pdf (248555)

- vyvěšeno 10.9.2020

Nabídka služeb - kamenické práce.pdf (51460) - vyvěšeno 9.9.2020

Mimořádná opatření - co aktuálně platí od 01.09.2020.pdf (246284) - vyvěšeno 8.9.2020

Jízdní řád od 30.8.2020.pdf (19813) - vyvěšeno 28.8.2020

Schválení závěrečného účtu Mikroregion Zábřežsko.pdf (171384) - vyvěšeno 26.6.2020

Schválený závěrečný účet obce Kosov za rok 2019.pdf (1997836) - vyvěšeno 15.6.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.pdf (156357) - vyvěšeno 6.4.2020

Inventarizační zpráva za rok 2019.pdf (318039) - vyvěšeno 6.4.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019.pdf (136743) - vyvěšeno 6.4.2020

Rozvaha 2019.pdf (98749) - vyvěšeno 6.4.2020

Výkaz zisku a ztráty 2019.pdf (94872) - vyvěšeno 6.4.2020

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.pdf (173082) - vyvěšeno 23.5.2018

Smlouva o výpůjčce - domovní kompostéry.pdf (51036) - vyvěšeno 4.4.2018

Veřejnoprávní smlouva BioMAS 348.pdf (1107525)  - vyvěšeno 15.1.2018

Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.pdf (262077)  - vyvěšeno 15.1.2018

Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.pdf (587528) - vyvěšeno 15.1.2018

Zastupitelstvo obce 

Strategický rozvojový plán obce Kosov.pdf (1127216) - vyvěšeno 13.3.2020

Obecně závazná vyhláška o komunálních odpadech.pdf (916698) - vyvěšeno 16.12.2019

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf (625838) - vyvěšeno 16.12.2019

Řád veřejného pohřebiště obce Kosov.pdf (842762) - vyvěšeno 26.11.2018

Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf (708841) - vyvěšeno 23.5.2018

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.pdf (450495) - vyvěšeno 13.9.2016

Nařízení č.1-2015-Tržní řád.doc (42 kB)

Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku.pdf (135771)

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.doc (38 kB)

Jednací řád zastupitelstva obce Kosov.pdf (539,5 kB)

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.