Úřední deska

Úřední deska Obecního úřadu Kosov je umístěna před vstupem do budovy obecního úřadu č. p. 84. Elektronická úřední deska nemusí být její přesnou kopií. Na této stránce naleznete dokumenty vydané OÚ Kosov, které jsou, případně byly, umístěny na oficiální úřední desce.

Aktuální seznam elektronických dokumentů :

Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance.pdf - vyvěšeno 26.3.2021

Oznámení o konání sčítání lidu.pdf - vyvěšeno 27.2.2021

Ombudsman dětem.pdf - vyvěšeno 2.2.2021

Mikroregion Zábřežsko-rozpočet na rok 2021.pdf - vyvěšeno 4.1.2021

Publikační povinnost ze dne 7. 12. 2020.pdf - vyvěšeno 8.12.2020

Rozbor příjmů a výdajů 2020.pdf - vyvěšeno 30.11.2020

Změna jízdních řádů autobusů.pdf - vyvěšeno 16.11.2020

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku p.č. 604-29.pdf - vyvěšeno 10.11.2020

Manuál lékařské komory COVID - 19.pdf - vyvěšeno 27.10.2020

Omezení provozní doby obecního úřadu v Kosově.pdf - vyvěšeno 19.10.2020

Schválení závěrečného účtu Mikroregion Zábřežsko.pdf - vyvěšeno 26.6.2020

Inventarizační zpráva za rok 2019.pdf - vyvěšeno 6.4.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019.pdf - vyvěšeno 6.4.2020

Rozvaha 2019.pdf - vyvěšeno 6.4.2020

Výkaz zisku a ztráty 2019.pdf - vyvěšeno 6.4.2020

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.pdf - vyvěšeno 23.5.2018

Smlouva o výpůjčce - domovní kompostéry.pdf - vyvěšeno 4.4.2018

Veřejnoprávní smlouva BioMAS 348.pdf - vyvěšeno 15.1.2018

Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.pdf - vyvěšeno 15.1.2018

Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.pdf - vyvěšeno 15.1.2018

Zastupitelstvo obce 

Obecně závazná vyhláška o komunálních odpadech.pdf

Strategický rozvojový plán obce Kosov.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf

Řád veřejného pohřebiště obce Kosov.pdf

Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.pdf

Nařízení č.1-2015-Tržní řád.doc

Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku.pdf

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.doc

Jednací řád zastupitelstva obce Kosov.pdf