Historie zveřejněných dokumentů

Zveřejnění záměru prodeje autobusové čekárny - vyvěšeno 22.11.2022, sejmuto 20.12.2022
Návrh rozpočtu obce Kosov na rok 2023 - vyvěšeno 22.11.2022, sejmuto 20.12.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023-2026 - vyvěšeno 22.11.2022, sejmuto 20.12.2022
Návrh rozpočtu MŠ Kosov na rok 2023 - vyvěšeno 22.11.2022, sejmuto 20.12.2022
Návrh střednědobého rozp.výhledu MŠ Kosov 2023-2027 - vyvěšeno 22.11.2022, sejmuto 20.12.2022
Veřejná vyhláška - nakládání s povrchovými vodami - vyvěšeno 1.12.2022, sejmuto 5.1.2023
Scválený rozpočet MIZ na rok 2023 - vyvěšeno 7.12.2022, sejmuto 1.2.2023 
Informace o záměru OK směnit nemovitý majetek - vyvěšeno 14.12.2022, sejmuto 1.2.2023
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 - vyvěšeno 23.5.2022, sejmuto 13.2.2023
Inventarizační zpráva za rok 2021 - vyvěšeno 28.3.2022, sejmuto 13.2.2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 - vyvěšeno 28.3.2022, sejmuto 13.2.2023
Rozvaha 2021 - vyvěšeno 28.3.2022, sejmuto 13.2.2023
Výkaz zisku a ztráty 2021 - vyvěšeno 28.3.2022, sejmuto 13.2.2023
Příloha za rok 2021 - vyvěšeno 28.3.2022, sejmuto 13.2.2023
Fin 2-12 za rok 2021 - vyvěšeno 28.3.2022, sejmuto 13.2.2023
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 - vyvěšeno 13.2.2023, sejmuto 29.3.2023
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje OK - vyvěšeno 13.2.2023, sejmuto 24.4.2023
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikacích - vyvěšeno 20.3.2023, sejmuto 24.4.2023
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023 - vyvěšeno 24.4.2023, sejmuto 15.6.2023
Návrh Závěrečného účtu MiZ za rok 2022 - vyvěšeno 31.5.2023, sejmuto 21.6.2023
Rozhodnutí hejtmana OK vyhlášení období nebezpečí požárů - vyvěšeno 12.7.2023, sejmuto 31.7.2023