Profil zadavatele veřejných zakázek

Obec Kosov má zřízenou službu profilu zadavatele v souladu s novelou zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Novela zákona přináší zadavatelům veřejných zakázek posílení institutu tzv. profilu zadavatele, který je zákonem definován jako elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.  Elektronický nástroj pro podporu zadávání veřejných zakázek prošel certifikací dle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Přístup k profilu zadavatele - OBEC Kosov - najdete na následujícím odkazu :  

www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilObecKosov