Prostor pro Vaše náměty a příspěvky - i Váš názor nás zajímá ...

Tato služba umožňuje občanům elektronicky se vyjádřit k aktuálním problémům v obci.