Registr oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru  oznámení.

Plné novelizované znění zákona 159-2008.pdf

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které Vám přidělí Obecní úřad Kosov. Uživatelské jméno a heslo k přístupu do registru se vydává po vyplnění a ověření žádosti (§ 13, odst. 5 zákona)  - hlavní účetní Bc. Krejčí Ilona.

Podání žádosti :

Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Obecního úřadu v Kosově. Na základě podané žádosti bude žadateli podle jeho výběru umožněno :

- nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Obecního úřadu v Kosově.

- nahlížení do registru v elektronické podobě - přidělení uživatelského jména a přístupového hesla

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru. Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu). Internetová adresa pro vstup do elektronického registru může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu. Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

Poučení :

Přestupku se dopustí ten, kdo používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě (za přestupek lze uložit pokutu do výše 100.000,- Kč).

Zákon o střetu zájmů - žádost o nahlédnutí do registru oznámení - stahujte zde -

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení.doc

Vstup do registru oznámení obce Kosov na tomto odkaze :

www.obec.cz/registroznameni/index.asp?id_org=100679