Nakládání s odpady

Vážení občané, domácnosti naší obce pravidelně třídí odpad a všechny vytříděné produkty končí přesně tam, kde mají. Je velmi krásný pocit, když se při procházkách kolem naší obce nikde nepovalují odpadky, které do přírody nepatří. Nikde není černá skládka a každého z nás určitě hřeje příjemný pocit z dobře odvedené práce !

Podmínky svozu odpadů v Kosově :

Obec Kosov zajišťuje pro své občany svoz následujících odpadů: tříděný odpad - papír, skleněné obaly (sklo bílé a barevné), plasty včetně PET lahví, velkoobjemový odpad do kontejnerů, nebezpečné složky komunálního odpadu, směsný odpad (zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění) a zprostředkovat lze rovněž zapůjčení velkoobjemového kontejneru (za zvýhodněnou cenu) k odvozu například stavební suti a podobně. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob (kontejnery) umístěných u Požární zbrojnice a budovy pohostinství a dále do plastových pytlů.

Termíny svozů jednotlivých odpadů :

Komunální odpad : pátek – 1 x za tři týdny

Plasty (žlutý pytel) : pátek – 1 x za tři týdny 

Velkoobjemový odpad – kontejner : 2 x ročně (vyhlášená svozová místa) 

Nebezpečný odpad – kontejner: 2 x ročně (vyhlášená svozová místa) 

Biologický odpad – kontejnery umístěny před budovou pohostinství a na "dolním konci u Jílků"

Termíny svozu komunálního odpadu pro rok 2023.pdf

Termíny svozu komunálního odpadu pro rok 2024.pdf

Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství Obce Kosov.pdf

Jak třídit odpad

Kosov je svou polohou i charakterem podhorskou vesnicí, jejíž nespornou předností je vedle blízkosti Zábřeha hlavně okolní příroda. Jsme rádi, že naši občané pochopili nutnost ekologické likvidace odpadů a jejich třídění. Výsledky prvních let třídění odpadů to jenom potvrzují. V třídění odpadů však můžeme jít ještě mnohem dál, a proto se snažíme co nejvíce zaměřit na osvětu a dostupnost informací. Připravili jsme pro vás následující odkazy na stránky věnující se třídění odpadů a recyklaci - bližší informace "Jak třídit odpady" naleznete na těchto odkazech :

Poplatky za svoz komunálního odpadu

Poplatek za svoz komunálního odpadu činí s platností od 1.1.2022 ročně 800 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a 800 Kč za objekt sloužící k rekreaci.

Sdělení občanům k úpravě poplatku za komunální odpad.pdf

Jak třídit aneb co kam patří.pdf

Použité tuky a oleje ukládejte v PET lahvích.pdf

Podrobné znění obecně závazných vyhlášek o místním poplatku a systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kosov naleznete zde :

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém odpadového hospodářství.pdf

Co nesmí obsahovat plastový odpad z domácností :

- linoleum a podlahové krytiny, izolované vodiče a kabely, molitan a polystyrén

- části lednic, televizorů a jiné elektroniky nebo elektrických spotřebičů

- plastové části automobilů, jutové pytle, provázky, obuv